İLAHİLER VE NEFESLER

İLAHİLER VE NEFESLERMYSTISCHE SUFIGESAENGE SEMA' ZEN HENNING SCHMIEDT & ENSEMBLE
© PEREGRINA Müzik 2005

Vokal: Sema
Piyano ve Çembalo: Henning Schmiedt
Çello: Ulrich Maiss
Perküsyon: Ulrich Moritz
Ney: Christos Tsiamoulis
Bendir: Saam Schlamminger
Canlı Elektronik Miks: Janek Siegele

Gerek ilahilerde gerekse nefeslerde, islami ögeler dışında yaşamış yedibin yıllık Anadolu kültürlerinin ve bu yörede kendine kök bulmuş diğer dinlerin etkileri ve katkıları sıkça görülür. Bir tanrılar ve tanrıçalar diyarıdır Anadolu. Binlerce yıldır değişik inançlara yurt olmuş boydan boya bir açık hava tapınağıdır adeta. Tek tanrılı semavi dinlerin doğuşundan sonra, üç büyük din de Anadolu’da nefes buldu. Hazreti İsa’nın ölümünden sonra ömrünün son yıllarını Selçuk’ta geçiren Meryem Ana... Hristiyan kilisesinin kurucusu Aziz Paul... Dünya çocuklarının sevecen büyükbabası Noel... Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş... Hepsi de birer hoşgörü timsali olan islam mutasavvufları. XV. Yüzyıldan beri bu toprakları yurt edinmiş museviler... Hepsi dinlerin beşiği Anadolu’yu mekan tutmuşlar. Bu ortamda büyüyen Sema’nın bu geleneklerden, bu kültürlerden etkilenmesi, nefes bulması ve her konserinde, her çıkardığı albümde bu seslere yer vermesi doğaldır. O’nun ilahilere ve nefeslere olan ilgisi, bu müziğin yeni bir yorumunu, tarihi ve mistik mekanların akustik ve görsel büyüsü içinde yapmaya yönlendirdi... Uzun süredir üzerinde çalıştığı ’’İlahiler ve Nefesler’’i, Türk ve Alman müzisyenlerden oluşan grubu ile tasavvuf müziğinin baz aldığı ney, kuddüm, bendir gibi geleneksel enstrümanların yanısıra, kilise orgu, çembalo, kontrabas ve perküsyon eşliğinde sunuyor.
7 aralık 1996’da Almanya’nın Erfurt kentinde Thomas Kilisesi’nde ’’Kudüs 3000 İçin Hoşgörünün Anısına’’ adlı konserde Yunus Emre ilahilerini söylerken Deutsches Theater Berlin’in tanınmış oyuncusu Friedo Solter, Lessing’in ’’Nathan der Weise/Bilge Nathan’’ oyunundaki dinler arasında aslında hiçbir fark olmadığını anlatan „Ringparabel/Yüzük Öyküsü’’ bölümünü okuyordu. Ertesi gün gazeteler „üç dünya dininin müziği bir hoşgörü akşamında buluştu, kültür bir müzikte birleşti“ gibi konserden söz edecekler, Sema için „üç kıtanın kültürlerinden etkilenen sanatçı sesiyle Avrupa, Asya ve Afrika müziklerinde dolaştı“ diyeceklerdi.
„İlahiler ve Nefesler“de, Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Zekai Dede, Sıtkı Baba, Niyazi Mısri, Kuddusi, Hasan Dede, Sabit, Münir Baba’nın dinler, ırklar ve kültürler arasında sınır tanımazlık mesajlarını Sema Türkiye’de seyircisi ile de paylaşıyor.
Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü sahibi ünlü Türkolog ve Şarkiyatcı Prof.Dr. Annemarie Schimmel bu proje ile ilgili Sema’yı yüreklendirecek şöyle bir mektup göndermişti:
„...Sema’nın ilahileri yeni bir yorumla seslendirme önerisi beni çok etkiledi. Birkaç yıl önce Sema’nın klasik Türk musikisi yorumlarını ve ilahilerini dinlediğimde müthiş bir haz duymuştum. Kendisinde bu tür müzik için doğuştan bir algılama duygusu olduğuna inanıyorum ve eminim ki özellikle Avrupa enstrümanlarını da katarak yapacağı yeni yorumlarla çok özel bir müzik türü yaratacaktır. Zira batılı dinleyiciyi son derece etkileyebilen tasavvuf ilahileri doğu ile batı arasında köprü kurabilecek niteliğe sahiptirler. Sema’nın projesini en sıcak hislerle destekliyor, fikirlerini gerçekleştirmek için olanaklar sağlanmasını umut ediyorum. Bu konuda çok başarılı olacağına eminim.“ Bonn, 6 Kasım 1999

twitter facebook Vimeo